aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/samples
diff options
context:
space:
mode:
authorRobert Alessi <alessi@robertalessi.net>2018-01-02 17:25:30 +0100
committerRobert Alessi <alessi@robertalessi.net>2018-01-02 17:25:30 +0100
commit7a0f23c3ed70f9d05cec96fdc2176adc4a0ad57a (patch)
treed6b4ef97de727ea9a578ff593a6ddd14e6792417 /samples
parentb27ba647d19e891f9f869b1b710e5501f09fde71 (diff)
downloadarabluatex-7a0f23c3ed70f9d05cec96fdc2176adc4a0ad57a.tar.gz
\cap{} was already defined in math mode, oh dear! replaced with \uc{}
Diffstat (limited to 'samples')
-rw-r--r--samples/al-Jahiz.tex26
-rw-r--r--samples/template-01.tex4
2 files changed, 15 insertions, 15 deletions
diff --git a/samples/al-Jahiz.tex b/samples/al-Jahiz.tex
index 7089be5..ff87b2e 100644
--- a/samples/al-Jahiz.tex
+++ b/samples/al-Jahiz.tex
@@ -34,30 +34,30 @@
34\begin{filecontents*}{dajaja.tex} 34\begin{filecontents*}{dajaja.tex}
35\begin{linenumbers*} 35\begin{linenumbers*}
36 \begin{arab} 36 \begin{arab}
37 kAna \cap{'a}bU 'l-\cap{h}u_dayli 'ahd_A 'il_A \cap{m}uwaysiN 37 kAna \uc{'a}bU 'l-\uc{h}u_dayli 'ahd_A 'il_A \uc{m}uwaysiN
38 dajAjaTaN. wa-kAnat dajAjatu-hu 'llatI 'ahdA-hA dUna mA kAna 38 dajAjaTaN. wa-kAnat dajAjatu-hu 'llatI 'ahdA-hA dUna mA kAna
39 yuttaxa_du li-\cap{m}uwaysiN. wa-l_akinna-hu bi-karami-hi 39 yuttaxa_du li-\uc{m}uwaysiN. wa-l_akinna-hu bi-karami-hi
40 wa-bi-.husni _hu\-luqi-hi 'a.zhara 'l-ta`ajjuba min simani-hA 40 wa-bi-.husni _hu\-luqi-hi 'a.zhara 'l-ta`ajjuba min simani-hA
41 wa-.tIbi la.hmi-hA. wa-kAna <\cap{'a}bU 'l-\cap{h}u_dayli> 41 wa-.tIbi la.hmi-hA. wa-kAna <\uc{'a}bU 'l-\uc{h}u_dayli>
42 yu`rafu bi-'l-'imsAki 'l-^sadIdi. fa-qAla: \enquote{wa-kayfa 42 yu`rafu bi-'l-'imsAki 'l-^sadIdi. fa-qAla: \enquote{wa-kayfa
43 ra'ayta yA \cap{'a}bA \cap{`i}mrAna tilka 'l-dajA\-jaTa?} 43 ra'ayta yA \uc{'a}bA \uc{`i}mrAna tilka 'l-dajA\-jaTa?}
44 qAla: \enquote{kAnat `ajabaN mina 'l-`ajabi!} fa-yaqUlu: 44 qAla: \enquote{kAnat `ajabaN mina 'l-`ajabi!} fa-yaqUlu:
45 \enquote{wa-tadrI mA jinsu-hA? wa-tadrI mA sinnu-hA? fa-'inna 45 \enquote{wa-tadrI mA jinsu-hA? wa-tadrI mA sinnu-hA? fa-'inna
46 'l-dajAjaTa 'inna-mA ta.tIbu bi-'l-jinsi wa-'l-sinni. wa-tadrI 46 'l-dajAjaTa 'inna-mA ta.tIbu bi-'l-jinsi wa-'l-sinni. wa-tadrI
47 bi-'ayyi ^say'iN kunnA nusamminu-hA? wa-fI 'ayyi makAniN kunnA 47 bi-'ayyi ^say'iN kunnA nusamminu-hA? wa-fI 'ayyi makAniN kunnA
48 na`lifu-hA?} fa-lA yazAlu fI h_a_dA wa-'l-'A_haru ya.d.haku 48 na`lifu-hA?} fa-lA yazAlu fI h_a_dA wa-'l-'A_haru ya.d.haku
49 .da.hkaN na`rifu-hu na.hnu wa-lA ya`rifu-hu \cap{'a}bU 49 .da.hkaN na`rifu-hu na.hnu wa-lA ya`rifu-hu \uc{'a}bU
50 'l-\cap{h}u_dayli. 50 'l-\uc{h}u_dayli.
51 \end{arab} 51 \end{arab}
52 52
53\begin{arab} 53\begin{arab}
54 wa-kAna \cap{'a}bU 'l-\cap{h}u_dayli 'aslama 'l-nAsi .sadraN 54 wa-kAna \uc{'a}bU 'l-\uc{h}u_dayli 'aslama 'l-nAsi .sadraN
55 wa-'awsa`a-hum _huluqaN wa-'ashala-hum suhUlaTaN. fa-'in _dakarUA 55 wa-'awsa`a-hum _huluqaN wa-'ashala-hum suhUlaTaN. fa-'in _dakarUA
56 dajAjaTaN, qAla: \enquote{'ayna kAnat yA \cap{'a}bA \cap{`i}mrAna 56 dajAjaTaN, qAla: \enquote{'ayna kAnat yA \uc{'a}bA \uc{`i}mrAna
57 min tilka 'l-dajA\-jaTi?} fa-'in _dakarUA ba.t.taTaN 'aw `anAqaN 57 min tilka 'l-dajA\-jaTi?} fa-'in _dakarUA ba.t.taTaN 'aw `anAqaN
58 'aw jazUraN 'aw baqaraTaN, qAla: \enquote{fa-'ayna kAnat h_a_dihi 58 'aw jazUraN 'aw baqaraTaN, qAla: \enquote{fa-'ayna kAnat h_a_dihi
59 'l-jazUru fI 'l-juzuri min tilka 'l-dajAjaTi fI 'l-dajAji!} 59 'l-jazUru fI 'l-juzuri min tilka 'l-dajAjaTi fI 'l-dajAji!}
60 wa-'ini istasmana \cap{'a}bU 'l-\cap{h}u_dayli ^say'aN mina 60 wa-'ini istasmana \uc{'a}bU 'l-\uc{h}u_dayli ^say'aN mina
61 'l-.tayri wa-'l-bahA'imi, qAla: \enquote{lA wa-'l-l_ahi wa-lA tilka 61 'l-.tayri wa-'l-bahA'imi, qAla: \enquote{lA wa-'l-l_ahi wa-lA tilka
62 'l-dajAjaTu!} wa-'in _dakarUA `u_dUbaTa 'l-^sa.hmi, qAla: 62 'l-dajAjaTu!} wa-'in _dakarUA `u_dUbaTa 'l-^sa.hmi, qAla:
63 \enquote{`u_dUbaTu 'l-^sa.hmi fI 'l-baqari wa-'l-ba.t.ti wa-bu.tUni 63 \enquote{`u_dUbaTu 'l-^sa.hmi fI 'l-baqari wa-'l-ba.t.ti wa-bu.tUni
@@ -73,12 +73,12 @@
73\bigskip 73\bigskip
74 74
75\begin{arab} 75\begin{arab}
76 \cap{al-jA.hi.zu}, \aemph{\cap{k}itAbu 'l-\cap{b}u_halA'i} 76 \uc{al-jA.hi.zu}, \aemph{\uc{k}itAbu 'l-\uc{b}u_halA'i}
77\end{arab} 77\end{arab}
78\end{filecontents*} 78\end{filecontents*}
79 79
80\title{\large\arb{dajAjaTu \cap{'a}bI 'l-\cap{h}u_dayli 80\title{\large\arb{dajAjaTu \uc{'a}bI 'l-\uc{h}u_dayli
81 'l-\cap{`a}llAfi}} 81 'l-\uc{`a}llAfi}}
82\author{} 82\author{}
83\date{} 83\date{}
84 84
@@ -167,7 +167,7 @@ prevent lines from overflowing into the right margin.
167\SetTranslitConvention{dmg} % 'dmg', 'loc' or 'arabica' 167\SetTranslitConvention{dmg} % 'dmg', 'loc' or 'arabica'
168\SetArbEasy % ie. discard 'classic' maddah 168\SetArbEasy % ie. discard 'classic' maddah
169 169
170\title{\arb{dajAjaTu \cap{'a}bI 'l-\cap{h}u_dayli 'l-\cap{`a}llAfi}} 170\title{\arb{dajAjaTu \uc{'a}bI 'l-\uc{h}u_dayli 'l-\uc{`a}llAfi}}
171\end{minted} 171\end{minted}
172\textbf{\texttt{document:}} 172\textbf{\texttt{document:}}
173\inputminted[linenos, firstnumber=last, bgcolor=bg]{latex}{TMP/dajaja.tex} 173\inputminted[linenos, firstnumber=last, bgcolor=bg]{latex}{TMP/dajaja.tex}
diff --git a/samples/template-01.tex b/samples/template-01.tex
index 3d5f27d..1a5ea4f 100644
--- a/samples/template-01.tex
+++ b/samples/template-01.tex
@@ -91,7 +91,7 @@ English paragraph: To have the \arb[trans]{sukUn} and the
91 \arb[trans]{wa.slaT} expressed... 91 \arb[trans]{wa.slaT} expressed...
92 92
93\begin{arab}[trans] % Arabic paragraph 93\begin{arab}[trans] % Arabic paragraph
94 'at_A .sadIquN 'il_A \cap{j}u.hA ya.tlubu min-hu .himAra-hu 94 'at_A .sadIquN 'il_A \uc{j}u.hA ya.tlubu min-hu .himAra-hu
95 li-yarkaba-hu fI safraTiN qa.sIraTiN fa-qAla la-hu: sawfa 'u`Idu-hu 95 li-yarkaba-hu fI safraTiN qa.sIraTiN fa-qAla la-hu: sawfa 'u`Idu-hu
96 'ilay-ka fI 'l-masA'-i wa-'adfa`u la-ka 'ujraTaN. 96 'ilay-ka fI 'l-masA'-i wa-'adfa`u la-ka 'ujraTaN.
97\end{arab} 97\end{arab}
@@ -101,7 +101,7 @@ English paragraph: To have the \arb[trans]{sukUn} and the
101 \arb[trans]{wa.slaT} expressed... 101 \arb[trans]{wa.slaT} expressed...
102 102
103\begin{arab}[trans] % Arabic paragraph 103\begin{arab}[trans] % Arabic paragraph
104 'at_A .sadIquN 'il_A \cap{j}u.hA ya.tlubu min-hu .himAra-hu 104 'at_A .sadIquN 'il_A \uc{j}u.hA ya.tlubu min-hu .himAra-hu
105 li-yarkaba-hu fI safraTiN qa.sIraTiN fa-qAla la-hu: sawfa 'u`Idu-hu 105 li-yarkaba-hu fI safraTiN qa.sIraTiN fa-qAla la-hu: sawfa 'u`Idu-hu
106 'ilay-ka fI 'l-masA'-i wa-'adfa`u la-ka 'ujraTaN. 106 'ilay-ka fI 'l-masA'-i wa-'adfa`u la-ka 'ujraTaN.
107\end{arab} 107\end{arab}